Prioriteit voor verkeersdeelnemers

Al jarenlang is Van den Broek Logistics partner van gemeente Helmond en AutomotiveCampusNL op het gebied van slimme mobiliteit. Binnen het landelijke samenwerkingsverband Talking Traffic wordt hard gewerkt om verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. Eind oktober is in Helmond een formele pilot gestart, waaraan niet alleen nood- en hulpdiensten deelnemen, maar ook twee dienstverleners. Van den Broek Logistics is er één van!

In Helmond worden ongeveer 48 intelligente verkeerslichten geplaatst. Het is de bedoeling dat de komende jaren alle verkeerslichten in ons land vervangen worden door de intelligente variant. Deze verkeerslichten weten dat er verkeer aankomt, maar krijgen ook door om welk type verkeer het gaat. Ze kunnen daardoor inspelen op de actuele verkeerssituatie. De gemeente Helmond gebruikt deze techniek nu al om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen. Via een mobiel apparaat (smartphone of onboard unit) zijn de voertuigen voortdurend in contact met de aanwezige verkeerslichten, om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken.

De zes intelligente verkeerslichten in Helmond die deelnemen aan de pilot zijn te vinden op de Deurneseweg. De komende maanden zal de techniek van de prioriteitsverlening worden getoetst, waarbij in totaal zo’n 37 voertuigen zullen deelnemen: ambulances, brandweervoertuigen, politievoertuigen, voertuigen van dienstverlener Lavans en de vrachtwagens van Van den Broek Logistics. Het testen met voetgangers en fietsers is een volgende stap.

Wie prioriteit krijgt en op welke momenten is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente / wegbeheerder. Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer beperkt. Voor nood- en hulpdiensten kan deze innovatieve techniek wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. Vrachtwagenchauffeurs ontvangen met deze innovatieve techniek een gerichte adviessnelheid bij het naderen van de verkeerslichten. Ze kunnen hierdoor veel efficiënter rijden. Ze boeken tijdwinst, beperken het brandstofverbruik en zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.

MVO Jaarverslag 2019 online

Elk jaar worden we rond de maand september geaudit voor de MVO Prestatieladder niveau 3: de certificeerbare norm waarmee we extern laten toetsen dat we daadwerkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen! Voor ons is dit al sinds 2014 een standaard in ons kwaliteitssysteem.

Voor aanvang van de audit maken we een overzicht van diverse activiteiten, feitjes en weetjes op het gebied van MVO binnen onze organisatie. Natuurlijk gebeurt er veel meer en zijn eigenlijk al onze dagdagelijkse werkzaamheden en het werken met al onze collega’s uitingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kan iedereen van meegenieten door onze social media kanalen, zoals onze goed bezochte Facebookpagina die altijd up to date wordt gehouden.

Voor iedereen die het ook interessant vindt om een inkijkje in het afgelopen jaar te krijgen, publiceren we natuurlijk ook het MVO Jaarverslag. 

Open de presentatie via deze link!

MVO Jaarverslag 2019

Burgemeester Blanksma op bezoek

Op 5 juli ontvingen we bijzonder bezoek bij Van den Broek Logistics. Burgemeester Elly Blanksma en wethouder Jos van Bree kwamen langs, samen met hun collega’s Joost Michels en Manuel Martinez.

Het bezoek vond plaats in het kader van ‘Brabants besten’: de groep Brabantse koploperbedrijven waarvan Helmond hofleverancier is met maar liefst vier ‘Brabants besten’. Naast Van den Broek Logistics zijn dit Manders Totaal, Lavans en Swanenberg Hydrauliek. De ‘Brabants besten’ zijn bedrijven die op een innovatieve manier omgaan met werkgeverschap. Voor Van den Broek Logistics maakt dit natuurlijk integraal onderdeel uit van het beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Burgemeester Blanksma en haar collega’s vonden dit een mooie gelegenheid om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen.

Tijdens het bezoek was ruimte om te praten over verleden, heden en toekomst, maar ook over onderwerpen die op dit moment voor Van den Broek Logistics relevant zijn. Zo spraken we over het afnemende aanbod van bedrijventerrein in Helmond en de problematiek rondom bereikbaarheid. Al met al een inspirerend bezoek voor burgemeester Blanksma, wethouder Van Bree en hun collega’s, maar natuurlijk ook voor ons.

Weer aanwezig bij Truckrun en Truckersday

Al jarenlang is Van den Broek Logistics aanwezig bij evenementen om mensen met een beperking een leuke dag te bezorgen, zoals de Peelland Truckrun en Truckersday Stiphout. Deze initiatieven zijn inmiddels een begrip in de regio.

De stoet vrachtwagens rijdt volgens een aangegeven route een parcours door respectievelijk Deurne (Truckrun), Helmond (Truckersday) en de omliggende dorpen. Onze collega’s zetten zich geheel vrijwillig in om de trucks te besturen en zo hun bijrijders (mensen met een verstandelijke beperking) een geweldige ervaring mee te geven.

De Peelland Truckrun vond in april plaats; de Truckersday in juni. Beide dagen waren weer zeer geslaagd en hebben veel blije gezichten en leuke reacties opgeleverd. En dat is natuurlijk ook super voor onze deelnemende chauffeurs!

Dode hoek training op de basisschool

Veiligheid en bewustwording zijn twee thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het verkeer. Als Van den Broek Logistics vinden we het dan ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Met en door onze eigen collega’s, maar ook voor de medeweggebruikers!

Dit doen we niet alleen door training aan te bieden aan onze medewerkers. Diverse collega’s verzorgen namelijk ook zelf trainingen, en wel aan leerlingen van de basisscholen uit Helmond en omstreken. Het gaat dan specifiek om de dode hoek training. De kinderen worden door een professionele chauffeur onderwezen over het zicht vanuit de cabine van de vrachtwagen en de manier waarop je daar als verkeersdeelnemer rekening mee kunt houden.

De lessen, waarvoor echte trucks worden ingezet, zijn leuk en informatief. Afgelopen week heeft basisschool LeerRijk in Someren weer een dode hoek training georganiseerd voor leerlingen van verschillende leeftijden. Niet alleen is het stoer om eens in de truck te mogen zitten, ook zien de kids precies wat er nu bedoeld wordt met de dode hoek. We hopen ze een les mee te geven die de bewustwording in het verkeer vergroot, waardoor ze op een veilige manier aan het verkeer kunnen gaan deelnemen!

Zonnepanelen project van start

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is inmiddels al jarenlang verweven door het DNA van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing. De ‘3 P’s’ People, Planet en Profit zijn dan ook drie thema’s die we op diverse manieren uitdragen binnen de organisatie.

Momenteel is er veel aandacht voor ‘de P van Planet’. In het afgelopen jaar hebben we namelijk niet alleen de laatste hand gelegd aan de complete implementatie van LED-verlichting in de magazijnen en op de kantoren; ook gaven we opdracht voor een grootscheeps project op de daken van onze twee hoogbouwmagazijnen. Deze lenen zich namelijk uitstekend voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen.

Vorige week werd het startschot gegeven voor het plaatsen van de constructie voor de zonnepanelen. Bijna 1500 stuks in totaal! Hiermee benadrukken we wederom onze focus op duurzaamheid en aandacht voor het milieu. In de komende weken zullen de zonnepanelen daadwerkelijk worden geplaatst. We kijken uit naar een zonnige lente en zomer!

Van den Broek Logistics opnieuw bij Brabants Besten

De provincie heeft 24 werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf benoemd tot Brabants Besten. Ondernemers met deze titel zetten hun medewerkers op vernieuwende wijze in en laten daarmee hun talenten optimaal tot recht komen. Zij delen hun ervaringen met andere ondernemers.

De groep Brabants Besten voor 2019 bestaat uit 12 nieuwe ambassadeurs en 12 die zijn herbenoemd. Van den Broek Logistics behoort tot laatstgenoemde categorie en werd in 2018 voor het eerst benoemd.

Brabants Besten blinken, ieder op hun eigen wijze, uit in het invullen van hun werkgeverschap en bedrijfsvoering en zijn daarmee een voorbeeld voor andere ondernemers. De provincie benoemt de ondernemers omdat ze de denkkracht van innovatieve werkgevers wil benutten. De bedrijven worden met het ambassadeursprogramma een jaar lang gestimuleerd en gefaciliteerd om hun ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Alle bedrijven in het ambassadeursprogramma zijn voorlopers op het gebied van sociaal en maatschappelijk ondernemen. Bovendien boeken zij goede bedrijfsresultaten.

Van den Broek Logistics is bijzonder trots en vereerd om opnieuw te zijn benoemd tot één van Brabants Besten. Bovendien is Helmond hofleverancier geworden, met maar liefst vier Helmondse bedrijven in het ambassadeursprogramma. Naast Van den Broek Logistics zijn dat Manders Totaal, Lavans en Swanenberg Hydraulic Systems.

Sneller groen voor vrachtwagens – platooning in Helmond

Afgelopen week vond de Experience Week Connected Transport plaats. Door het hele land werd er geëxperimenteerd met communicatie tussen vrachtwagens onderling en de verkeerslichten, om zo een betere doorstroom en minder uitstoot te creëren. In Helmond was Van den Broek Logistics de officiële partner van deze ‘platooning’ test.

Slimme mobiliteit

Van den Broek Logistics zet al ruim tien jaar in op slimme mobiliteit en is daarmee officieel partner van de Gemeente Helmond en de Automotive Campus. Driekwart van de trucks is uitgerust met software die communiceert met de verkeerslichten, die op diverse trajecten in Helmond op groen springen als de vrachtwagen nadert. De techniek, GreenFlow For Trucks, is nu echter zo aangepast dat het systeem ook voor vrachtwagens in een colonne toepasbaar is. Dit wordt ‘platooning’ genoemd.

Platooning test

Woensdag 3 oktober 2018 reden drie trucks van Van den Broek Logistics in colonne een traject in en rond Helmond. Diverse betrokkenen en pers reden met onze chauffeurs mee. De platooning test haalde landelijk het nieuws. En de chauffeurs zijn enthousiast over de werking van de software! Van den Broek Logistics heeft met plezier meegewerkt aan de Experience Week Connected Transport.

BEKIJK HIER DE VLOG MET CHAUFFEUR KASPER!

MVO Jaarpresentatie 2018

an den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing staan weer aan de vooravond van de MVO Prestatieladder Niveau 3 audit. In 2013 begonnen we met de eerste voorbereidingen, om vervolgens in 2014 het certificaat voor de eerste maal te behalen.

Nog altijd zijn er maar weinig bedrijven aantoonbaar gecertificeerd voor een norm die een houvast geeft aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit bij veel bedrijven geen thema is, maar het behalen van een certificaat is geen eenvoudige opgave.

Bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing zijn we nog altijd blij dat we enkele jaren geleden de stap tot certificering hebben gezet. En door de jaren heen neemt het MVO denken en doen nog altijd een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf!

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten op het gebied van MVO, kunt u altijd een kijkje nemen op onze Facebook pagina.

Ook nodigen we u van harte uit om ons Jaarverslag 2018 door te lezen. Klik daarvoor op onderstaande link: 

MVO Jaarverslag 2018

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons van gedachte wisselen? Neem dan vooral contact op!

Resultaten Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek

Traditiegetrouw sturen we om de twee jaar een Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het klanttevredenheidsonderzoek kende dit keer wederom twee onderdelen: allereerst de algemene tevredenheid over onze organisatie, diensten, en mogelijke tips / verbeterpunten daaromtrent, en ten tweede de gedachten over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanwege de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering die Van den Broek Logistics en Warehousing al enkele jaren bezit, is het belangrijk dat we onze relaties vragen naar hun wensen en ervaringen op MVO-gebied.

KTO: Rapportcijfer 8!

De algemene tevredenheid over onze organisatie is zeer goed te noemen. We scoren het gemiddelde rapportcijfer van een 8,1! De aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen hebben we inmiddels besproken binnen het management team. Uiteraard grijpen wij deze kans aan om onze organisatie en werkwijze nog verder te professionaliseren, zodat we zo goed mogelijk aan de wensen van de klant kunnen voldoen. Indien er door de respondenten klantspecifieke wensen zijn geuit op het gebied van transport en / of opslag, gaan we met de klant in gesprek om te bekijken of er een passende oplossing aangeboden kan worden. Ons KTO is in beginsel anoniem, maar we bieden de mogelijkheid om toch de naam van de organisatie of de persoonsnaam in te vullen. Dit maakt een gerichte terugkoppeling mogelijk. Hier hebben diverse respondenten gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

MVO

In het onderzoek is zoals gezegd ook aandacht voor MVO. Niet alleen vragen we of wij als organisatie voldoen aan de MVO verwachtingen van onze stakeholders (belanghebbenden); ook zijn we zeer benieuwd of de klanten een MVO beleid hanteren en in hoeverre zij het belangrijk en waardevol achten dat Van den Broek Logistics MVO hoog in het vaandel heeft staan en zelfs is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder Niveau 3. Evenals twee jaar geleden wordt het belang van MVO weliswaar onderschreven, maar blijkt in veel gevallen niet doorslaggevend in de keuze voor de dienstverlener. Natuurlijk blijft MVO én het Prestatieladdercertificaat voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing onverminderd van belang.

MTO: Ook een 8!

Gelijktijdig met het Klanttevredenheidsonderzoek werd een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgestuurd. De respons op het MTO is enorm: 80% van onze collega’s nam de moeite om de enquête in te vullen. Van den Broek Logistics streeft er altijd naar een open organisatie te zijn, waar medewerkers met vragen, opmerkingen of verbeterpunten rechtstreeks kunnen schakelen met de collega’s op kantoor en de directie. Toch is het (anonieme) MTO een goede manier om de algemene tevredenheid en aandachtspunten in kaart te brengen.

In het MTO brengen we zaken als aard en zwaarte van het werk, waardering, contact met de collega’s en werksfeer aan de orde. In open vragen geven we de medewerkers de kans om een toelichting te geven op diverse vragen, al benadrukken we graag dat de deur voor persoonlijk overleg altijd openstaat.

Over het algemeen zijn onze collega’s van mening dat de organisatie betrouwbaar is (zowel voor klanten als voor medewerkers) en in staat om diensten te leveren van hoge kwaliteit. Een erg leuke uitkomst uit het MTO is het antwoord op de stelling ‘Deze organisatie betekent veel voor mij’: 87% van de respondenten beantwoordde deze stelling positief. Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over het werken bij uw organisatie in het algemeen?’ scoort Van den Broek Logistics gemiddeld het rapportcijfer 8,1. Een mooi resultaat, en toevallig exact gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer van het KTO! Daar zijn we trots op!