fbpx Skip to content

Prioriteit voor verkeersdeelnemers

Al jarenlang is Van den Broek Logistics partner van gemeente Helmond en AutomotiveCampusNL op het gebied van slimme mobiliteit. Binnen het landelijke samenwerkingsverband Talking Traffic wordt hard gewerkt om verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid te verbeteren. Eind oktober is in Helmond een formele pilot gestart, waaraan niet alleen nood- en hulpdiensten deelnemen, maar ook twee dienstverleners. Van den Broek Logistics is er één van!

In Helmond worden ongeveer 48 intelligente verkeerslichten geplaatst. Het is de bedoeling dat de komende jaren alle verkeerslichten in ons land vervangen worden door de intelligente variant. Deze verkeerslichten weten dat er verkeer aankomt, maar krijgen ook door om welk type verkeer het gaat. Ze kunnen daardoor inspelen op de actuele verkeerssituatie. De gemeente Helmond gebruikt deze techniek nu al om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen. Via een mobiel apparaat (smartphone of onboard unit) zijn de voertuigen voortdurend in contact met de aanwezige verkeerslichten, om het verzenden en ontvangen van realtime informatie mogelijk te maken.

De zes intelligente verkeerslichten in Helmond die deelnemen aan de pilot zijn te vinden op de Deurneseweg. De komende maanden zal de techniek van de prioriteitsverlening worden getoetst, waarbij in totaal zo’n 37 voertuigen zullen deelnemen: ambulances, brandweervoertuigen, politievoertuigen, voertuigen van dienstverlener Lavans en de vrachtwagens van Van den Broek Logistics. Het testen met voetgangers en fietsers is een volgende stap.

Wie prioriteit krijgt en op welke momenten is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente / wegbeheerder. Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer beperkt. Voor nood- en hulpdiensten kan deze innovatieve techniek wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. Vrachtwagenchauffeurs ontvangen met deze innovatieve techniek een gerichte adviessnelheid bij het naderen van de verkeerslichten. Ze kunnen hierdoor veel efficiënter rijden. Ze boeken tijdwinst, beperken het brandstofverbruik en zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter