fbpx Skip to content

Resultaten Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek

Traditiegetrouw sturen we om de twee jaar een Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het klanttevredenheidsonderzoek kende dit keer wederom twee onderdelen: allereerst de algemene tevredenheid over onze organisatie, diensten, en mogelijke tips / verbeterpunten daaromtrent, en ten tweede de gedachten over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanwege de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering die Van den Broek Logistics en Warehousing al enkele jaren bezit, is het belangrijk dat we onze relaties vragen naar hun wensen en ervaringen op MVO-gebied.

KTO: Rapportcijfer 8!

De algemene tevredenheid over onze organisatie is zeer goed te noemen. We scoren het gemiddelde rapportcijfer van een 8,1! De aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen hebben we inmiddels besproken binnen het management team. Uiteraard grijpen wij deze kans aan om onze organisatie en werkwijze nog verder te professionaliseren, zodat we zo goed mogelijk aan de wensen van de klant kunnen voldoen. Indien er door de respondenten klantspecifieke wensen zijn geuit op het gebied van transport en / of opslag, gaan we met de klant in gesprek om te bekijken of er een passende oplossing aangeboden kan worden. Ons KTO is in beginsel anoniem, maar we bieden de mogelijkheid om toch de naam van de organisatie of de persoonsnaam in te vullen. Dit maakt een gerichte terugkoppeling mogelijk. Hier hebben diverse respondenten gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

MVO

In het onderzoek is zoals gezegd ook aandacht voor MVO. Niet alleen vragen we of wij als organisatie voldoen aan de MVO verwachtingen van onze stakeholders (belanghebbenden); ook zijn we zeer benieuwd of de klanten een MVO beleid hanteren en in hoeverre zij het belangrijk en waardevol achten dat Van den Broek Logistics MVO hoog in het vaandel heeft staan en zelfs is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder Niveau 3. Evenals twee jaar geleden wordt het belang van MVO weliswaar onderschreven, maar blijkt in veel gevallen niet doorslaggevend in de keuze voor de dienstverlener. Natuurlijk blijft MVO én het Prestatieladdercertificaat voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing onverminderd van belang.

MTO: Ook een 8!

Gelijktijdig met het Klanttevredenheidsonderzoek werd een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgestuurd. De respons op het MTO is enorm: 80% van onze collega’s nam de moeite om de enquête in te vullen. Van den Broek Logistics streeft er altijd naar een open organisatie te zijn, waar medewerkers met vragen, opmerkingen of verbeterpunten rechtstreeks kunnen schakelen met de collega’s op kantoor en de directie. Toch is het (anonieme) MTO een goede manier om de algemene tevredenheid en aandachtspunten in kaart te brengen.

In het MTO brengen we zaken als aard en zwaarte van het werk, waardering, contact met de collega’s en werksfeer aan de orde. In open vragen geven we de medewerkers de kans om een toelichting te geven op diverse vragen, al benadrukken we graag dat de deur voor persoonlijk overleg altijd openstaat.

Over het algemeen zijn onze collega’s van mening dat de organisatie betrouwbaar is (zowel voor klanten als voor medewerkers) en in staat om diensten te leveren van hoge kwaliteit. Een erg leuke uitkomst uit het MTO is het antwoord op de stelling ‘Deze organisatie betekent veel voor mij’: 87% van de respondenten beantwoordde deze stelling positief. Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over het werken bij uw organisatie in het algemeen?’ scoort Van den Broek Logistics gemiddeld het rapportcijfer 8,1. Een mooi resultaat, en toevallig exact gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer van het KTO! Daar zijn we trots op!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Andere nieuwsberichten

Opnieuw capaciteitsuitbreiding voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing

Op 1 februari 2024 is KvR Real Estate eigenaar geworden van Korendijk 9; een perceel van 3 hectare gelegen op
Verder lezen

MVO Jaarpresentatie 2023 online

Evenals vorige jaren publiceren we graag over onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij Van den Broek Logistics en Van
Verder lezen

Uitbreiding voor Van den Broek Logistics en Warehousing

 2023 Staat voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing in het teken van uitbreiding! Het Helmondse bedrijf,
Verder lezen

Overname Ton Cornelissen Transportdiensten BV door Van den Broek Logistics BV

Op 12 juni is de overname van Ton Cornelissen Transportdiensten BV door Van den Broek Logistics BV formeel bekrachtigd. Het
Verder lezen