Van den Broek Logistics’ Privacy Policy

Van den Broek Logistics BV Helmond hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Verstrekking van gegevens

Van den Broek Logistics BV Helmond verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Van den Broek Logistics BV Helmond verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw orders te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de Van den Broek Logistics Privacy Policy.

Het vastleggen van gebruikersgegevens

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Van den Broek Logistics BV Helmond gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.
De website van Van den Broek Logistivs BV biedt u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards, social media pagina’s en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die u daar achterlaat ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

 

PRIVACY VERKLARING

Van den Broek Logistics BV, Van den Broek Warehousing BV en Van den Broek Academy, gevestigd aan de Vossenbeemd 112, 5705 CL Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.broeklogistics.nl

Vossenbeemd 112, 5705 CL Helmond +31492751400

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van den Broek Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karel@broeklogistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van den Broek Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het leveren van de door u gevraagde diensten
  • advisering op het gebied van risicobeheersing
  • verwerking van salarissen, pensioenen en verzuimbegeleiding
  • onderzoek naar klanttevredenheid
  • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van Van den Broek Logistics BV en verbetering van producten en diensten
  • onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid
  • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie van gegevens, faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • het aanbieden van andere producten die voor u interessant kunnen zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van den Broek Logistics BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van den Broek Logistics BV) tussen zit. Van den Broek Logistics BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen van diverse logistieke dienstverleners zoals Van Boxtel (voorraadbeheer), Trimble (Track & Trace), Art Systems (Transpas Online – orderentry), Exact, Loket (loonadministratie), Image Capture (digitale factuurverwerking) en Qlik Sense (rapportagesysteem).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van den Broek Logistics BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van den Broek Logistics BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van den Broek Logistics BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Broek Logistics BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karel@broeklogistics.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van den Broek Logistics BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van den Broek Logistics BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met karel@broeklogistics.nl