Sneller groen voor vrachtwagens – platooning in Helmond

Afgelopen week vond de Experience Week Connected Transport plaats. Door het hele land werd er geëxperimenteerd met communicatie tussen vrachtwagens onderling en de verkeerslichten, om zo een betere doorstroom en minder uitstoot te creëren. In Helmond was Van den Broek Logistics de officiële partner van deze ‘platooning’ test.

Slimme mobiliteit

Van den Broek Logistics zet al ruim tien jaar in op slimme mobiliteit en is daarmee officieel partner van de Gemeente Helmond en de Automotive Campus. Driekwart van de trucks is uitgerust met software die communiceert met de verkeerslichten, die op diverse trajecten in Helmond op groen springen als de vrachtwagen nadert. De techniek, GreenFlow For Trucks, is nu echter zo aangepast dat het systeem ook voor vrachtwagens in een colonne toepasbaar is. Dit wordt ‘platooning’ genoemd.

Platooning test

Woensdag 3 oktober 2018 reden drie trucks van Van den Broek Logistics in colonne een traject in en rond Helmond. Diverse betrokkenen en pers reden met onze chauffeurs mee. De platooning test haalde landelijk het nieuws. En de chauffeurs zijn enthousiast over de werking van de software! Van den Broek Logistics heeft met plezier meegewerkt aan de Experience Week Connected Transport.

BEKIJK HIER DE VLOG MET CHAUFFEUR KASPER!

De chauffeurs die de trucks in colonne door Helmond loodsten

MVO Jaarpresentatie 2018

Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing staan weer aan de vooravond van de MVO Prestatieladder Niveau 3 audit. In 2013 begonnen we met de eerste voorbereidingen, om vervolgens in 2014 het certificaat voor de eerste maal te behalen.

Nog altijd zijn er maar weinig bedrijven aantoonbaar gecertificeerd voor een norm die een houvast geeft aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit bij veel bedrijven geen thema is, maar het behalen van een certificaat is geen eenvoudige opgave.

Bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing zijn we nog altijd blij dat we enkele jaren geleden de stap tot certificering hebben gezet. En door de jaren heen neemt het MVO denken en doen nog altijd een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf!

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten op het gebied van MVO, kunt u altijd een kijkje nemen op onze Facebook pagina.

Ook nodigen we u van harte uit om ons Jaarverslag 2018 door te lezen. Klik daarvoor op onderstaande link: 

MVO Jaarverslag 2018

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons van gedachte wisselen? Neem dan vooral contact op!

Resultaten Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek

Traditiegetrouw sturen we om de twee jaar een Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het klanttevredenheidsonderzoek kende dit keer wederom twee onderdelen: allereerst de algemene tevredenheid over onze organisatie, diensten, en mogelijke tips / verbeterpunten daaromtrent, en ten tweede de gedachten over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanwege de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering die Van den Broek Logistics en Warehousing al enkele jaren bezit, is het belangrijk dat we onze relaties vragen naar hun wensen en ervaringen op MVO-gebied.

KTO: Rapportcijfer 8!

De algemene tevredenheid over onze organisatie is zeer goed te noemen. We scoren het gemiddelde rapportcijfer van een 8,1! De aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen hebben we inmiddels besproken binnen het management team. Uiteraard grijpen wij deze kans aan om onze organisatie en werkwijze nog verder te professionaliseren, zodat we zo goed mogelijk aan de wensen van de klant kunnen voldoen. Indien er door de respondenten klantspecifieke wensen zijn geuit op het gebied van transport en / of opslag, gaan we met de klant in gesprek om te bekijken of er een passende oplossing aangeboden kan worden. Ons KTO is in beginsel anoniem, maar we bieden de mogelijkheid om toch de naam van de organisatie of de persoonsnaam in te vullen. Dit maakt een gerichte terugkoppeling mogelijk. Hier hebben diverse respondenten gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

MVO

In het onderzoek is zoals gezegd ook aandacht voor MVO. Niet alleen vragen we of wij als organisatie voldoen aan de MVO verwachtingen van onze stakeholders (belanghebbenden); ook zijn we zeer benieuwd of de klanten een MVO beleid hanteren en in hoeverre zij het belangrijk en waardevol achten dat Van den Broek Logistics MVO hoog in het vaandel heeft staan en zelfs is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder Niveau 3. Evenals twee jaar geleden wordt het belang van MVO weliswaar onderschreven, maar blijkt in veel gevallen niet doorslaggevend in de keuze voor de dienstverlener. Natuurlijk blijft MVO én het Prestatieladdercertificaat voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing onverminderd van belang.

MTO: Ook een 8!

Gelijktijdig met het Klanttevredenheidsonderzoek werd een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgestuurd. De respons op het MTO is enorm: 80% van onze collega’s nam de moeite om de enquête in te vullen. Van den Broek Logistics streeft er altijd naar een open organisatie te zijn, waar medewerkers met vragen, opmerkingen of verbeterpunten rechtstreeks kunnen schakelen met de collega’s op kantoor en de directie. Toch is het (anonieme) MTO een goede manier om de algemene tevredenheid en aandachtspunten in kaart te brengen.

In het MTO brengen we zaken als aard en zwaarte van het werk, waardering, contact met de collega’s en werksfeer aan de orde. In open vragen geven we de medewerkers de kans om een toelichting te geven op diverse vragen, al benadrukken we graag dat de deur voor persoonlijk overleg altijd openstaat.

Over het algemeen zijn onze collega’s van mening dat de organisatie betrouwbaar is (zowel voor klanten als voor medewerkers) en in staat om diensten te leveren van hoge kwaliteit. Een erg leuke uitkomst uit het MTO is het antwoord op de stelling ‘Deze organisatie betekent veel voor mij’: 87% van de respondenten beantwoordde deze stelling positief. Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over het werken bij uw organisatie in het algemeen?’ scoort Van den Broek Logistics gemiddeld het rapportcijfer 8,1. Een mooi resultaat, en toevallig exact gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer van het KTO! Daar zijn we trots op!

Van den Broek Logistics toegetreden tot Brabants Besten

Het komende jaar gaan zij hun ervaringen met andere ondernemers delen. Pauli: ‘Brabant
mag trots zijn op zoveel succesvolle werkgevers met een groot sociaal hart.’

De groep bestaat uit 16 nieuwe ambassadeurs en 14 huidige Brabants Besten die voor een jaar zijn herbenoemd. De ondernemers onderscheiden zich doordat zij hun personeel op een vernieuwende wijze inzetten. Zij hebben daarmee oplossingen ontwikkeld voor actuele knelpunten op de arbeidsmarkt. Brabants Besten nemen bijvoorbeeld mensen met een beperking in dienst, treffen maatregelen zodat oudere werknemers langer fit blijven, experimenteren met nieuwe werkprocessen en wijzen van aansturing en halen productie, die eerder was uitbesteed aan lagelonenlanden, terug naar Brabant.

Bekijk het magazine over Brabants Besten

Ambassadeursprogramma

De provincie benoemt de ondernemers tot Brabants Besten omdat zij de denkkracht van werkgevers beter wil benutten. De bedrijven worden met het ambassadeursprogramma een jaar lang gestimuleerd en gefaciliteerd om hun ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Zij doen dat bijvoorbeeld tijdens workshops, lezingen en rondleidingen door hun bedrijf. Het programma bestaat sinds 2014. Gedeputeerde Pauli: ‘Brabants Besten vormen de kopgroep van innovatieve werkgevers in Brabant. Ik hoop dat zij de middenmoot inspireren een tandje bij te schakelen en achterblijvers een spiegel voorhouden. Zo maken we het bedrijfsleven nog sterker en socialer.’

Nieuwe Brabants Besten

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis werden de volgende bedrijven voor het eerst benoemd tot ambassadeur:

Midden-Brabant
1. William Baars, OC Verhulst, Drunen
2. Koen Melis, Melis Gieterijen Tilburg, Tilburg
3. Felipe Munoz Mateu, ATS All Tape Supplies BV, Tilburg

Noordoost-Brabant
4. Andriëtte Dobbelsteen, DRT Vloeren, Oss
5. Jos van Esch, J. van Esch BV, Cromvoirt
6. Rob Stevens, Interconnect, ‘s-Hertogenbosch

West-Brabant
7. Jeroen van Glabbeek, CM Telecom, Breda
8. Charl Goossens, Gova BV, Nispen
9. Ad van Iersel, Van Iersel Geveltechniek, Made
10. Johan en Martijn de Krom, De Krom Bestratingen, Etten-Leur
11. Judith Vermeulen, Opera Electrical Engineering & Manufacturing, Made

Zuidoost-Brabant
12. Piet Heerkens, Lavans BV, Helmond
13. Wim Hillenbrink, Manders Totaal, Helmond
14. Nicol van Hoof, Van Hoof Groep BV, Asten
15. Karel van Rooij, Van den Broek Logistics, Helmond
16. Peter Smits, Smits Machinefabriek, Valkenswaard

Van den Broek Logistics is bijzonder trots en vereerd met deze benoeming!

Bert Pauli en Karel van Rooij

Bron: www.brabant.nl

 

Van den Broek Logistics winnaar Senzer Award

Op vrijdag 17 november heeft Van den Broek Logistics uit Helmond tijdens de Dag van de Ondernemer de Senzer Award uitgereikt gekregen. Met het winnen van deze award bewijst het bedrijf dat zij op vernieuwende wijze omgaat met werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio Helmond-De Peel. In de categorie Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers) won Natuurpoort Vennenhorst.

Winnaar Senzer Award categorie Middelgrote tot grote ondernemingen

Van den Broek Logistics ging er in de categorie ‘Middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 medewerkers)’ met de Senzer Award vandoor. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het dna van Van den Broek Logistics, een logistieke dienstverlener uit Helmond die transport en opslag verzorgt voor veel plaatselijke bedrijven. Personen een kans bieden binnen het bedrijf is een vanzelfsprekend iets. En daarbij staan haar deuren voor iedereen open. “Zo’n 95% van onze medewerkers komt uit de regio Helmond-De Peel. En hun achtergronden zijn heel divers: zo we hebben Wajongers in dienst, maar ook personen die in het verleden veel problemen hebben gehad en heel veel moeite hebben om weer terug in het arbeidsproces te komen. En mensen van alle leeftijden zijn bij ons welkom”, laat directeur Karel van Rooij weten. De kracht van het bedrijf zit voor een groot deel in de proactieve houding die ze aanneemt in het oppakken van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, al dan niet samen met andere lokale organisaties. Ze zet woorden om in daden en zet zich in om voor iedereen een passende werkomgeving te bieden.

Versterking regionale arbeidsmarkt

Initiatiefnemer Senzer zette tijdens de Dag van de Ondernemer innovatieve ondernemers in de schijnwerpers. Volgens Senzer hebben bedrijven door allerlei veranderingen meer behoefte aan verrassende oplossingen voor hun arbeidsvragen. ‘We zien steeds meer dat verschillende bedrijven anders nadenken over de werkgelegenheid die zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld geen baan- maar werkgarantie, waardoor iemand binnen een bedrijf verschillende functies kan uitoefenen. Of ze selecteren niet op functieprofielen, maar kijken naar iemands mogelijkheden met een takenpakket in gedachten. Deze bedrijven zijn een inspiratiebron en versterken de regionale arbeidsmarkt. Dat moet beloond worden!’, aldus Senzer.

Rechts Karel van Rooij van Van den Broek Logistics

Bron: Senzer.

Genomineerd voor de Senzer Award!

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing heeft al vaak op de nodige aandacht en publiciteit mogen rekenen binnen en buiten de regio Helmond. Onlosmakelijk verbonden met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de notie van goed werkgeverschap. Één van de ‘drie P’s’, de kernpunten van MVO, staat immers voor ‘People’. Bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing realiseren we ons terdege dat onze medewerkers het visitekaartje van de organisatie zijn en dit dagelijks uitdragen.

Senzer Award

Enkele jaren geleden werden we al eens genomineerd voor de Beste Brabantse Werkgever award. Nu mogen we daar met trots een nominatie voor de Senzer Award aan toevoegen. De Senzer Award is bedoeld voor ondernemers die vooruitstrevend zijn op het gebied van werkgelegenheid. In de categorie middelgrote tot grote bedrijven bevinden we ons in nominatiegezelschap van Edco BV en Reynaers Aluminium.

De uitreiking van de Senzer Award zal plaatsvinden op 17 november 2017 tijdens de Dag van de Ondernemer. Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing is vanzelfsprekend erg vereerd met de nominatie!

Karel van Rooij wordt gefeliciteerd voor de Senzer Award nominatie

MVO Jaarpresentatie 2017 online

In 2013 startte van den Broek Logistics met de implementatie van de MVO Prestatieladder Niveau 3. Een omvangrijke norm, die het mogelijk maakt om aantoonbaar te toetsen dat het bedrijf een beleid heeft ten aanzien van Mens, Milieu en Maatschappij en Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. Het beleid van de organisatie heeft betrekking op de 33 indicatoren van de prestatieladder en heeft aandacht voor verwachtingen van stakeholders.

In september 2017 zal Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing een hercertificatie-audit laten uitvoeren, na de afgelopen twee jaar opvolgingsbezoeken te hebben gepland. Dit betekent dat het gehele systeem dit jaar opnieuw zal worden geaudit en we hopen het certificaat opnieuw in de wacht te kunnen slepen.

Op dit MVO blog kunt u regelmatig lezen welke activiteiten we opzetten die een link hebben met ons MVO beleid. Dit kan gaan om concrete activiteiten zoals de sponsoring van de lokale voetbalclub, maar kan bijvoorbeeld ook gestoeld zijn op de aankoop van nieuwe trucks, waarmee we ons effect op het milieu weer zoveel mogelijk proberen te reduceren.

Om u een indruk te geven van onze activiteiten, ons mission statement en de kansen en bedreigingen die we zien naar aanleiding van ons MVO beleid, kunt u het MVO Jaarverslag 2017 in PDF downloaden via deze link. De presentatie is, zoals het woord al zegt, eigenlijk opgesteld om mondeling toegelicht te worden. Heeft u vragen naar aanleiding van het document? Wilt u meer informatie over de MVO Prestatieladder of heeft u tips of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op via mvoteamvandenbroeklogistics@broeklogistics.nl .

Het MVO logo van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing

Convenant tegen gebruik smartphone in het verkeer

Vandaag, 6 september 2017,  ondertekent Karel van Rooij namens Van den Broek Logistics met nog 40 andere organisaties (waaronder de ANWB en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland) het convenant tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. Deze nadruk op (verkeers)veiligheid, zowel voor onze medewerkers als voor de medeweggebruikers, sluit naadloos aan op onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Deze middag was Karel tevens live in de uitzending op Radio 1 om te vertellen over het convenant en over de bij ons geïmplementeerde Safedrivepod.com; het eenvoudige middel om mobiele telefoons tijdens het rijden te blokkeren. De pod schakelt de telefoon niet uit, maar wel de bediening ervan. Als de mobiele telefoon, waarop de speciale app is gedownload, via bluetooth een connectie maakt met de SafeDrivePod, wordt het scherm van de telefoon geblokkeerd zodra de auto harder dan 10 kilometer per uur rijdt. Handsfree bellen en gebeld worden is wel mogelijk. 

Ook het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad besteden vandaag aandacht aan het convenant. Lees via deze link het krantenartikel.

Diverse vormen van sponsoring

Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing probeert zich al geruime tijd op verschillende manieren in te zetten voor diverse maatschappelijke initiatieven. Een voorbeeld daarvan is het Kasteel van Sinterklaas dat jaarlijks op ons vervoer kan rekenen, maar ook de Philips Harmonie, de Helmondse Musical, et cetera.

Ook op sportief gebied dragen we ons steentje bij. Zoals veel mensen weten zijn we al tientallen jaren sponsor van de lokale voetbalclub Helmond Sport. Afgelopen jaar ondersteunden we ook diverse sportinitiatieven met een bijdrage voor hun evenementen, zoals het concours hippique in Mierlo en een plaatselijke kanowedstrijd. Niet altijd met een financiële bijdrage, maar ook regelmatig door middel van materiële sponsoring.

Onlangs maakte de directie bekend dat ook eredivisionist PSV op een bijdrage mag rekenen. Directieleden Willie van den Broek En Karel van Rooij stelden Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing daarom kort voor op de site van PSV. Lees het artikel via deze link.

Peelland Truckrun 2017

Op zondag 30 april 2017 reden werd de Peelland Truckrun weer verreden. Tijdens dit evenement vertrekken meer dan 150 trucks in een stoet door de Peeldorpen Deurne, Asten, Someren, Liessel en Bakel.

Bijrijders

Namens Van den Broek Logistics reden veertien collega’s met hun truck vrijwillig mee. Met hen in de auto zaten de bijrijders: mensen met een beperking die door deze tocht wederom een geweldige dag hebben gehad. Langs de route was er zoals gewoonlijk volop bekijks en werd er onophoudelijk gezwaaid en geclaxonneerd. Een belevenis die de deelnemers zich nog lang zullen heugen!

Van den Broek Logistics heeft met veel plezier meegewerkt aan de Peelland Truckrun 2017. We danken de organisatie, collega’s die vrijwillig deelnamen en natuurlijk vooral de bijrijders! Hopelijk heeft iedereen er weer van genoten.

Peelland Truckrun 2017 vanuit de lucht!