Burgemeester Blanksma op bezoek

Op 5 juli ontvingen we bijzonder bezoek bij Van den Broek Logistics. Burgemeester Elly Blanksma en wethouder Jos van Bree kwamen langs, samen met hun collega’s Joost Michels en Manuel Martinez.

Het bezoek vond plaats in het kader van ‘Brabants besten’: de groep Brabantse koploperbedrijven waarvan Helmond hofleverancier is met maar liefst vier ‘Brabants besten’. Naast Van den Broek Logistics zijn dit Manders Totaal, Lavans en Swanenberg Hydrauliek. De ‘Brabants besten’ zijn bedrijven die op een innovatieve manier omgaan met werkgeverschap. Voor Van den Broek Logistics maakt dit natuurlijk integraal onderdeel uit van het beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Burgemeester Blanksma en haar collega’s vonden dit een mooie gelegenheid om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen.

Tijdens het bezoek was ruimte om te praten over verleden, heden en toekomst, maar ook over onderwerpen die op dit moment voor Van den Broek Logistics relevant zijn. Zo spraken we over het afnemende aanbod van bedrijventerrein in Helmond en de problematiek rondom bereikbaarheid. Al met al een inspirerend bezoek voor burgemeester Blanksma, wethouder Van Bree en hun collega’s, maar natuurlijk ook voor ons.

Weer aanwezig bij Truckrun en Truckersday

Al jarenlang is Van den Broek Logistics aanwezig bij evenementen om mensen met een beperking een leuke dag te bezorgen, zoals de Peelland Truckrun en Truckersday Stiphout. Deze initiatieven zijn inmiddels een begrip in de regio.

De stoet vrachtwagens rijdt volgens een aangegeven route een parcours door respectievelijk Deurne (Truckrun), Helmond (Truckersday) en de omliggende dorpen. Onze collega’s zetten zich geheel vrijwillig in om de trucks te besturen en zo hun bijrijders (mensen met een verstandelijke beperking) een geweldige ervaring mee te geven.

De Peelland Truckrun vond in april plaats; de Truckersday in juni. Beide dagen waren weer zeer geslaagd en hebben veel blije gezichten en leuke reacties opgeleverd. En dat is natuurlijk ook super voor onze deelnemende chauffeurs!

Dode hoek training op de basisschool

Veiligheid en bewustwording zijn twee thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het verkeer. Als Van den Broek Logistics vinden we het dan ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Met en door onze eigen collega’s, maar ook voor de medeweggebruikers!

Dit doen we niet alleen door training aan te bieden aan onze medewerkers. Diverse collega’s verzorgen namelijk ook zelf trainingen, en wel aan leerlingen van de basisscholen uit Helmond en omstreken. Het gaat dan specifiek om de dode hoek training. De kinderen worden door een professionele chauffeur onderwezen over het zicht vanuit de cabine van de vrachtwagen en de manier waarop je daar als verkeersdeelnemer rekening mee kunt houden.

De lessen, waarvoor echte trucks worden ingezet, zijn leuk en informatief. Afgelopen week heeft basisschool LeerRijk in Someren weer een dode hoek training georganiseerd voor leerlingen van verschillende leeftijden. Niet alleen is het stoer om eens in de truck te mogen zitten, ook zien de kids precies wat er nu bedoeld wordt met de dode hoek. We hopen ze een les mee te geven die de bewustwording in het verkeer vergroot, waardoor ze op een veilige manier aan het verkeer kunnen gaan deelnemen!

Zonnepanelen project van start

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is inmiddels al jarenlang verweven door het DNA van Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing. De ‘3 P’s’ People, Planet en Profit zijn dan ook drie thema’s die we op diverse manieren uitdragen binnen de organisatie.

Momenteel is er veel aandacht voor ‘de P van Planet’. In het afgelopen jaar hebben we namelijk niet alleen de laatste hand gelegd aan de complete implementatie van LED-verlichting in de magazijnen en op de kantoren; ook gaven we opdracht voor een grootscheeps project op de daken van onze twee hoogbouwmagazijnen. Deze lenen zich namelijk uitstekend voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen.

Vorige week werd het startschot gegeven voor het plaatsen van de constructie voor de zonnepanelen. Bijna 1500 stuks in totaal! Hiermee benadrukken we wederom onze focus op duurzaamheid en aandacht voor het milieu. In de komende weken zullen de zonnepanelen daadwerkelijk worden geplaatst. We kijken uit naar een zonnige lente en zomer!

Van den Broek Logistics opnieuw bij Brabants Besten

De provincie heeft 24 werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf benoemd tot Brabants Besten. Ondernemers met deze titel zetten hun medewerkers op vernieuwende wijze in en laten daarmee hun talenten optimaal tot recht komen. Zij delen hun ervaringen met andere ondernemers.

De groep Brabants Besten voor 2019 bestaat uit 12 nieuwe ambassadeurs en 12 die zijn herbenoemd. Van den Broek Logistics behoort tot laatstgenoemde categorie en werd in 2018 voor het eerst benoemd.

Brabants Besten blinken, ieder op hun eigen wijze, uit in het invullen van hun werkgeverschap en bedrijfsvoering en zijn daarmee een voorbeeld voor andere ondernemers. De provincie benoemt de ondernemers omdat ze de denkkracht van innovatieve werkgevers wil benutten. De bedrijven worden met het ambassadeursprogramma een jaar lang gestimuleerd en gefaciliteerd om hun ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Alle bedrijven in het ambassadeursprogramma zijn voorlopers op het gebied van sociaal en maatschappelijk ondernemen. Bovendien boeken zij goede bedrijfsresultaten.

Van den Broek Logistics is bijzonder trots en vereerd om opnieuw te zijn benoemd tot één van Brabants Besten. Bovendien is Helmond hofleverancier geworden, met maar liefst vier Helmondse bedrijven in het ambassadeursprogramma. Naast Van den Broek Logistics zijn dat Manders Totaal, Lavans en Swanenberg Hydraulic Systems.

Brabants Besten 2019

Sneller groen voor vrachtwagens – platooning in Helmond

Afgelopen week vond de Experience Week Connected Transport plaats. Door het hele land werd er geëxperimenteerd met communicatie tussen vrachtwagens onderling en de verkeerslichten, om zo een betere doorstroom en minder uitstoot te creëren. In Helmond was Van den Broek Logistics de officiële partner van deze ‘platooning’ test.

Slimme mobiliteit

Van den Broek Logistics zet al ruim tien jaar in op slimme mobiliteit en is daarmee officieel partner van de Gemeente Helmond en de Automotive Campus. Driekwart van de trucks is uitgerust met software die communiceert met de verkeerslichten, die op diverse trajecten in Helmond op groen springen als de vrachtwagen nadert. De techniek, GreenFlow For Trucks, is nu echter zo aangepast dat het systeem ook voor vrachtwagens in een colonne toepasbaar is. Dit wordt ‘platooning’ genoemd.

Platooning test

Woensdag 3 oktober 2018 reden drie trucks van Van den Broek Logistics in colonne een traject in en rond Helmond. Diverse betrokkenen en pers reden met onze chauffeurs mee. De platooning test haalde landelijk het nieuws. En de chauffeurs zijn enthousiast over de werking van de software! Van den Broek Logistics heeft met plezier meegewerkt aan de Experience Week Connected Transport.

BEKIJK HIER DE VLOG MET CHAUFFEUR KASPER!

De chauffeurs die de trucks in colonne door Helmond loodsten

MVO Jaarpresentatie 2018

Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing staan weer aan de vooravond van de MVO Prestatieladder Niveau 3 audit. In 2013 begonnen we met de eerste voorbereidingen, om vervolgens in 2014 het certificaat voor de eerste maal te behalen.

Nog altijd zijn er maar weinig bedrijven aantoonbaar gecertificeerd voor een norm die een houvast geeft aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit bij veel bedrijven geen thema is, maar het behalen van een certificaat is geen eenvoudige opgave.

Bij Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing zijn we nog altijd blij dat we enkele jaren geleden de stap tot certificering hebben gezet. En door de jaren heen neemt het MVO denken en doen nog altijd een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf!

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten op het gebied van MVO, kunt u altijd een kijkje nemen op onze Facebook pagina.

Ook nodigen we u van harte uit om ons Jaarverslag 2018 door te lezen. Klik daarvoor op onderstaande link: 

MVO Jaarverslag 2018

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u met ons van gedachte wisselen? Neem dan vooral contact op!

Resultaten Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek

Traditiegetrouw sturen we om de twee jaar een Klant- en Medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Het klanttevredenheidsonderzoek kende dit keer wederom twee onderdelen: allereerst de algemene tevredenheid over onze organisatie, diensten, en mogelijke tips / verbeterpunten daaromtrent, en ten tweede de gedachten over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vanwege de MVO Prestatieladder Niveau 3 certificering die Van den Broek Logistics en Warehousing al enkele jaren bezit, is het belangrijk dat we onze relaties vragen naar hun wensen en ervaringen op MVO-gebied.

KTO: Rapportcijfer 8!

De algemene tevredenheid over onze organisatie is zeer goed te noemen. We scoren het gemiddelde rapportcijfer van een 8,1! De aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen hebben we inmiddels besproken binnen het management team. Uiteraard grijpen wij deze kans aan om onze organisatie en werkwijze nog verder te professionaliseren, zodat we zo goed mogelijk aan de wensen van de klant kunnen voldoen. Indien er door de respondenten klantspecifieke wensen zijn geuit op het gebied van transport en / of opslag, gaan we met de klant in gesprek om te bekijken of er een passende oplossing aangeboden kan worden. Ons KTO is in beginsel anoniem, maar we bieden de mogelijkheid om toch de naam van de organisatie of de persoonsnaam in te vullen. Dit maakt een gerichte terugkoppeling mogelijk. Hier hebben diverse respondenten gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

MVO

In het onderzoek is zoals gezegd ook aandacht voor MVO. Niet alleen vragen we of wij als organisatie voldoen aan de MVO verwachtingen van onze stakeholders (belanghebbenden); ook zijn we zeer benieuwd of de klanten een MVO beleid hanteren en in hoeverre zij het belangrijk en waardevol achten dat Van den Broek Logistics MVO hoog in het vaandel heeft staan en zelfs is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder Niveau 3. Evenals twee jaar geleden wordt het belang van MVO weliswaar onderschreven, maar blijkt in veel gevallen niet doorslaggevend in de keuze voor de dienstverlener. Natuurlijk blijft MVO én het Prestatieladdercertificaat voor Van den Broek Logistics en Van den Broek Warehousing onverminderd van belang.

MTO: Ook een 8!

Gelijktijdig met het Klanttevredenheidsonderzoek werd een Medewerkertevredenheidsonderzoek uitgestuurd. De respons op het MTO is enorm: 80% van onze collega’s nam de moeite om de enquête in te vullen. Van den Broek Logistics streeft er altijd naar een open organisatie te zijn, waar medewerkers met vragen, opmerkingen of verbeterpunten rechtstreeks kunnen schakelen met de collega’s op kantoor en de directie. Toch is het (anonieme) MTO een goede manier om de algemene tevredenheid en aandachtspunten in kaart te brengen.

In het MTO brengen we zaken als aard en zwaarte van het werk, waardering, contact met de collega’s en werksfeer aan de orde. In open vragen geven we de medewerkers de kans om een toelichting te geven op diverse vragen, al benadrukken we graag dat de deur voor persoonlijk overleg altijd openstaat.

Over het algemeen zijn onze collega’s van mening dat de organisatie betrouwbaar is (zowel voor klanten als voor medewerkers) en in staat om diensten te leveren van hoge kwaliteit. Een erg leuke uitkomst uit het MTO is het antwoord op de stelling ‘Deze organisatie betekent veel voor mij’: 87% van de respondenten beantwoordde deze stelling positief. Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u over het werken bij uw organisatie in het algemeen?’ scoort Van den Broek Logistics gemiddeld het rapportcijfer 8,1. Een mooi resultaat, en toevallig exact gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer van het KTO! Daar zijn we trots op!

Van den Broek Logistics toegetreden tot Brabants Besten

Het komende jaar gaan zij hun ervaringen met andere ondernemers delen. Pauli: ‘Brabant
mag trots zijn op zoveel succesvolle werkgevers met een groot sociaal hart.’

De groep bestaat uit 16 nieuwe ambassadeurs en 14 huidige Brabants Besten die voor een jaar zijn herbenoemd. De ondernemers onderscheiden zich doordat zij hun personeel op een vernieuwende wijze inzetten. Zij hebben daarmee oplossingen ontwikkeld voor actuele knelpunten op de arbeidsmarkt. Brabants Besten nemen bijvoorbeeld mensen met een beperking in dienst, treffen maatregelen zodat oudere werknemers langer fit blijven, experimenteren met nieuwe werkprocessen en wijzen van aansturing en halen productie, die eerder was uitbesteed aan lagelonenlanden, terug naar Brabant.

Bekijk het magazine over Brabants Besten

Ambassadeursprogramma

De provincie benoemt de ondernemers tot Brabants Besten omdat zij de denkkracht van werkgevers beter wil benutten. De bedrijven worden met het ambassadeursprogramma een jaar lang gestimuleerd en gefaciliteerd om hun ideeën en ervaringen met andere ondernemers te delen. Zij doen dat bijvoorbeeld tijdens workshops, lezingen en rondleidingen door hun bedrijf. Het programma bestaat sinds 2014. Gedeputeerde Pauli: ‘Brabants Besten vormen de kopgroep van innovatieve werkgevers in Brabant. Ik hoop dat zij de middenmoot inspireren een tandje bij te schakelen en achterblijvers een spiegel voorhouden. Zo maken we het bedrijfsleven nog sterker en socialer.’

Nieuwe Brabants Besten

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis werden de volgende bedrijven voor het eerst benoemd tot ambassadeur:

Midden-Brabant
1. William Baars, OC Verhulst, Drunen
2. Koen Melis, Melis Gieterijen Tilburg, Tilburg
3. Felipe Munoz Mateu, ATS All Tape Supplies BV, Tilburg

Noordoost-Brabant
4. Andriëtte Dobbelsteen, DRT Vloeren, Oss
5. Jos van Esch, J. van Esch BV, Cromvoirt
6. Rob Stevens, Interconnect, ‘s-Hertogenbosch

West-Brabant
7. Jeroen van Glabbeek, CM Telecom, Breda
8. Charl Goossens, Gova BV, Nispen
9. Ad van Iersel, Van Iersel Geveltechniek, Made
10. Johan en Martijn de Krom, De Krom Bestratingen, Etten-Leur
11. Judith Vermeulen, Opera Electrical Engineering & Manufacturing, Made

Zuidoost-Brabant
12. Piet Heerkens, Lavans BV, Helmond
13. Wim Hillenbrink, Manders Totaal, Helmond
14. Nicol van Hoof, Van Hoof Groep BV, Asten
15. Karel van Rooij, Van den Broek Logistics, Helmond
16. Peter Smits, Smits Machinefabriek, Valkenswaard

Van den Broek Logistics is bijzonder trots en vereerd met deze benoeming!

Bert Pauli en Karel van Rooij

Bron: www.brabant.nl

 

Van den Broek Logistics winnaar Senzer Award

Op vrijdag 17 november heeft Van den Broek Logistics uit Helmond tijdens de Dag van de Ondernemer de Senzer Award uitgereikt gekregen. Met het winnen van deze award bewijst het bedrijf dat zij op vernieuwende wijze omgaat met werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio Helmond-De Peel. In de categorie Kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers) won Natuurpoort Vennenhorst.

Winnaar Senzer Award categorie Middelgrote tot grote ondernemingen

Van den Broek Logistics ging er in de categorie ‘Middelgrote tot grote ondernemingen (vanaf 50 medewerkers)’ met de Senzer Award vandoor. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het dna van Van den Broek Logistics, een logistieke dienstverlener uit Helmond die transport en opslag verzorgt voor veel plaatselijke bedrijven. Personen een kans bieden binnen het bedrijf is een vanzelfsprekend iets. En daarbij staan haar deuren voor iedereen open. “Zo’n 95% van onze medewerkers komt uit de regio Helmond-De Peel. En hun achtergronden zijn heel divers: zo we hebben Wajongers in dienst, maar ook personen die in het verleden veel problemen hebben gehad en heel veel moeite hebben om weer terug in het arbeidsproces te komen. En mensen van alle leeftijden zijn bij ons welkom”, laat directeur Karel van Rooij weten. De kracht van het bedrijf zit voor een groot deel in de proactieve houding die ze aanneemt in het oppakken van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, al dan niet samen met andere lokale organisaties. Ze zet woorden om in daden en zet zich in om voor iedereen een passende werkomgeving te bieden.

Versterking regionale arbeidsmarkt

Initiatiefnemer Senzer zette tijdens de Dag van de Ondernemer innovatieve ondernemers in de schijnwerpers. Volgens Senzer hebben bedrijven door allerlei veranderingen meer behoefte aan verrassende oplossingen voor hun arbeidsvragen. ‘We zien steeds meer dat verschillende bedrijven anders nadenken over de werkgelegenheid die zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld geen baan- maar werkgarantie, waardoor iemand binnen een bedrijf verschillende functies kan uitoefenen. Of ze selecteren niet op functieprofielen, maar kijken naar iemands mogelijkheden met een takenpakket in gedachten. Deze bedrijven zijn een inspiratiebron en versterken de regionale arbeidsmarkt. Dat moet beloond worden!’, aldus Senzer.

Rechts Karel van Rooij van Van den Broek Logistics

Bron: Senzer.